Jag vill anmäla mitt intresse för lägenhet

Intresseanmälan
Intresserad?

Bygglovet är beviljat!

Bygglovet har vunnit laga kraft vilket betyder att allt är klart för oss för att påbörja byggnation.
Första steget är att riva det befintliga huset på marken och det händer inom några veckor. Så fort huset är borta från marken kommer vi att påbörja schaktning för garageplanet och förbereda för grunden på Brf Nivå. Det är ett gediget arbete att sanera efter det gamla huset, alla beståndsdelar måste tas omhand på rätt sätt.